U utorak, 22. ožujka, održat će se 11. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

U utorak, 22. ožujka s početkom u 10,00 sati, u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, održat će se 11. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.
Materijale možete preuzeti na službenoj internetskoj stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
Aktualni sat

1. Ovjera zapisnika sa 10. sjednice Županijske skupštine,

2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije,

3. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA društva s ograničenom odgovornošću za razvoj i usluge,

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije,

5. Razmatranje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine,

6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. 7. – 31. 12. 2015.godine,

7. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske za 2015. godinu,

8. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Virovitičko- podravske županije u 2015.godini,

9. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2015.godini sa Financijskim izvješćem,

10. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2015.godini

11. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2015.godinu,

12. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu,

13. Razmatranje prijedloga revizije Procjene zaštite od požara i tehnološke eksplozija za Virovitičko-podravsku županiju i Plana zaštite od požara Virovitičko-podravske županije,
14. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu obrane od tuče za Virovitičko-podravsku županiju u 2015.godini,

15. Razmatranje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2016. do 2019.godine

16. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu,

17. Razmatranje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za 2016.godinu,

18. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije,

19. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju nekretnina darovanjem od strane:
a) Osnovne škole Mikleuš
b) Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica

20. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnik koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Lukač,

21. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća VIDRE – regionalne razvojne agencije Virovitičko-podravske županije,

22. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Virovitičko-podravske županije

(www.vpz.hr)