20. sjednica Općinskog vijeća Sopje u srijedu, 1. lipnja

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sopje Ivo Horvat je za 1. lipnja sazvao 20. sjednicu općinskog vijeća s slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualni sat;

2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća;

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Sopje;

4. Donošenje Odluke o početku radova na rekonstrukciji i modernizaciji komunalne infrastrukture u naselju Sopje;

5. Donošenje Odluke o izradi Plana zaštite od požara i eksplozija za razdoblje 2016.-2021.godina.

6. Razmatranje Zahtjeva tvrke KOMRAD d.o.o. za povećanje cijene vode i vodnih usluga.

(www.sopje.hr)