U Centru za socijalnu skrb održana edukacija o nasilju nad djecom

U ponedjeljak 23. svibnja u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica, održan je cjelodnevni, II modul edukacije pod nazivom „Integrirani pristup u prevenciji i tretmanu nasilja nad djecom kroz edukaciju stručnjaka“. Tema edukacije usmjerena je na zakonsku regulativu u suzbijanju nasilja, superviziju kao obliku podrške stručnjacima u radu na slučajevima nasilja, međusektorsku suradnju u području suzbijanja nasilja, a sve kroz prikaz supervizijskog slučaja. Edukacija se provodi uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. Voditeljice II modula edukacije su: Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda RH, Marijana Majdak, s Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Štefica Karačić, predsjednica Udruge socijalnih radnika RH, te evaluatorica edukacije Gordana Daniel, supervizorica psihosocijalnog rada. Uz stručne radnike Centra za socijalnu skrb Virovitica, u ovaj modul edukacije, uključeni su i predstavnici drugih javnih službi i organizacija civilnog društva koje u našoj lokalnoj zajednici čine mrežu pružatelja usluga u području prevencije i suzbijanja nasilja kao i stručni radnici iz Centara za socijalnu skrb iz drugih županija.

(www.icv.hr, bs, Foto: Bruno Sokele)