Natječaj za dodjelu potpore za “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”

U Narodnim novinama objavljen je Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za dodjelu potpore za “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici su jedinice područne odnosno regionalne samouprave Republike Hrvatske na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu mora biti potpisan od strane odgovorne osobe korisnika. Prihvatljivi troškovi za financiranje su troškovi razminiranja poljoprivrednih površina te opći troškovi i PDV kako je propisano u tekstu Pravilnika, a do sada je za Operaciju 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ isplaćeno više od 140 milijuna kuna. (www.icv.hr; bs)