Promatranje Merkura u centru Pitomače

Astronomsko društvo Pitomača i astronomska školska grupa organizirala je u ponedjeljak 09. svibnja 2016. godine od 12,00 sati promatranje prolaska planeta Merkura ispred Sunca. Ova pojava mogla se iz naših krajeva vidjeti prije 10 godina, a sljedeći ćemo je puta moći vidjeti 11. studenog 2019. godine.

(www.facebook.com)