Redovna Skupština Udruge distrofičara Virovitica

Udruga distrofičara Virovitica održat će 19. svibnja u 10 sati u prostorijama Udruge redovnu Skupštinu. Na skupštini će se između ostaloga podnijeti izvješće o radu za prošlu te plan rada za ovu godinu kao i izvješće Nadzornog odbora.