Sazvana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 7/09 i 2/13), predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Damir Begović

SAZIVA

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 04. svibnja (srijeda) 2016. godine u 20,00 sati, u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

– Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice,
– Aktualni sat,

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,

2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,

3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,

4. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o.

5. Donošenje odluke o imenovanju člana Skupštine trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o. Pitomača,

6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u naselju Pitomača,

7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,

8. Donošenje Odluke o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

9. Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“,

10.Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,

11. Različito.

Sve materijale za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

(www.pitomaca.hr)