18. sjednica Gradskog vijeća grada Slatine u srijedu, 15. lipnja

Predsjednik Gradskog vijeća grada Slatine, Robertino Repić, sazvao je 18. sjednicu Gradskog vijeća grada Slatine koja će se održati u srijedu, 15. lipnja, u Hrvatskom domu u Slatini s početkom u 15.30 sati.

Dnevni red:

1. Izvješće Komisije za mandatna pitanja o podnesenom zahtjevu za mirovanje vijećničkog mandata kao i o zamjeniku člana koji će nastaviti obnašati dužnost člana Gradskog vijeća,

2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 15. ožujka 2016. godine,

3 Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. ožujka do 15. lipnja 2016. godine,

4. Aktualni sat,

5. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Slatine za 2015. godinu,

6. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Slatina za 2015. godinu,

7. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2015. godinu,

8. Razmatranje Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2015. godinu,

9. Razmatranje Informacije o radu i problematici Gradskog društva Crvenog križa Slatina za 2015. godinu,

10. Razmatranje Izvješća o radu Centra za poduzetništvo Grada Slatine za 2015. godinu,

11. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Slatine za 2015. godinu,

12. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Slatine za 2015. godinu,

13. Razmatranje Izvješća o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine za 2015. godinu,

14. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „Komrad“ d.o.o. Slatina za 2015. godinu,

15. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici,

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Slatine i imenovanju predsjednika i članova Stožera,

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru pravne osobe s kojom će se zaključiti ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti skloništa za životinje na području Grada Slatine za razdoblje od četiri godine,

18. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Osnovne glazbene škole Slatina i donošenje rješenja o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta,

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,

20. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu,

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu,

22. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2016. godini,

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o trošenju dijela komunalne naknade za izgradnju i održavanje objekata predškolskog, školskog, kulturnog i zdravstvenog sadržaja na području Grada Slatine u 2016. godini,

24. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,

25. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2016. godini,

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2016. godinu,

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu i Projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu,

29. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenju prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 u Slatini,

30. Pitanja i prijedlozi.

(www.slatina.hr)