Pitomačanka Helena-Ena Habijanić dobila Rektorovu nagradu

Pitomačanka Helena-Ena Habijanić dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za godinu 2015./2016. Ona je zajedno sa Stjepanom Dubravcem i Denisom Filipovićem, studentima I. godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije, Građevinskog fakulteta u Osijeku, napisala izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom:“Idejno rješenje ovješenog cestovnog mosta”.

(www.facebook.com)