Promjena termina odvoza otpada

U srijedu, 22. lipnja, zbog praznika (DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE) Komunalno Pitomača d.o.o. neće vršiti odvoz komunalnog otpada za ulice:
Dragutina Domjanića, Petra Zrinskog, Svetog Ivana Nepomuka (ulaz iz ulice P.
Zrinskog), Frana Galovića, Livadska, Petra Preradovića, Vladimira Nazora, Đure
Basaričeka, Dobriše Cesarića i naselja Dinjevac i Kladare.
Za gore navedene ulice i naselja odvoz komunalnog otpada izvršiti će se u
četvrtak, 23. lipnja.

(Komunalno Pitomača)