Proračun Virovitičko-podravske županije rebalansom uvećan za 122 milijuna kuna i za 2016. godinu iznosi 393 milijuna kuna

U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u Virovitici, održana je 12. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.

Sjednici su prisustvovali, uz predsjednicu Županijske skupštine Anu-Mariju Petin i potpredsjednike Skupštine Matu Bubaša i Davora Butorca, obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak, zamjenici župana Zdravko Dijaković i Igor Pavković, tajnik Skupštine Ivan Horvat, ravnatelji županijskih ustanova te pročelnici županijskih upravnih odjela.

U prvom dijelu sjednice, tijekom Aktualnog sata, obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak te ravnatelji županijskih ustanova i pročelnici upravnih odjela, odgovarali su na pitanja klubova vijećnika, kao i ona pojedinačna. Riječi je bilo o projektima koje je Razvojna agencija VIDRA prijavila na natječaj INTERREG V-A program Mađarska-Hrvatska, štetama od mraza koje za područje Virovitičko-podravske županije iznose oko 95 milijuna kuna, najviše na području Gradine i Pitomače, provedbi podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., prijevozu učenika srednjih srednjih škola….

Najvažnije točke dnevnog reda odnosile su se na razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-Županije za 2015. godinu te 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Naime, nakon Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015., pristupilo se Izmjenama i dopunama za 2016. godinu. Pritom su uključeni vlastiti i namjenski prihodi Opće bolnice Virovitica, a oni iznose 125.274.013,00 kuna. Stoga predloženim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do značajnijeg povećanja prvobitno planiranih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka te se isti povećavaju za 122.300.000,00 kuna, odnosno sa 210,750.000,00 kuna na 393.050,000,00 kuna.

– Proračun Virovitičko-podravske županije povećan je za oko 125 milijuna kuna iz razloga što je Opća bolnica Virovitica prestankom postupka sanacije ponovno vraćena osnivaču, odnosno Županiji. Proračun bolnice za 2016. godinu je tako uveden u proračun Županije. – kazala je obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak.

Na sjednici je između ostalog, usvojena Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima na području Virovitičko-podravske županije, Akcijski plan suzbijanja korupcije u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2016. – 2020. godine, prijedloga Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite za 2016. godinu, o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu, Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu, Godišnje izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2015. godinu, Izvješće o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine, Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2015. godini…

(www.icv.hr, mb; foto: M. Bašić; K. Toplak)