FOTO: Radovi na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture u Virovitici

Ovih dana u Virovitici su u jeku i radovi na “Poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica – rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog i odvodnog sustava”. Radovi se odnose na rekonstrukcije mješovitog sustava odvodnje prvenstveno iz vida osiguravanja zaštite okoliša, odnosno sprječavanja istjecanja i prelijevanja nedozvoljenih količina otpadnih voda.

Rekonstruira se kolektor u Strossmayerovoj ulici, u ulici Ivana Kapistrana, u Vinkovačkoj ulici. Planira se izgradnja više od 5km gravitacijskih kolektora, 1 kišnog preljeva, 1 retencijskog bazena i 3 crpne stanice. Predviđa se izgradnja 14 mjerno regulacijskih okana na području grada Virovitice.

Opširnije pročitajte u idućem broju Virovitičkog lista… (www.icv.hr; dm, foto: Matija R.)