Virovitičko-podravska županija prijavila projekt za osiguravanje pomoćnika u nastavi

Virovitičko-podravska županija prijavila je projekt na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.) pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 1.626.654,61 kuna.

Prijavitelj projekta, Virovitičko-podravska županija, projekt je prijavila u partnerstvu sa 17 škola s područja Županije – 13 osnovnih i 4 srednje škole.

Projektnu prijavu je izradila VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije.

Više u Virovitičkom listu…

(www.vpz.hr)