Vijećnici općine Crnac izglasali povećanje Proračuna za 18,67%

Detalj 20. sjednice opæinskog Vijeæa Crnac

Članovi Vijeća općine Crnac održali su svoju redovnu 20. sjednicu. Iznijeto je obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2016. godinu. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna je da isti bude povećan za 760,302.00 ili za 18,67 % , dok se rashodi i izdaci uključujući i financijski rezultat iz prethodnog razdoblja uravnotežuju s navedenim prihodima. Vijećnici su većinom glasova donijeli odluke o usvajanju prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, programu gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, održavanju te na kraju i odluku o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prihoda prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Prihvaćeno je i izvješće rada načelnika u proteklih 6 mjeseci.
Vijeće je donijelo Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje Demokratskoj stanci slavonske ravnice budući da ista nije u traženom roku dostavila financijsko izvješće. U posljednje tri točke odnosile su se na donošenje odluka o planu razvoja, smjernice za organizaciju i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, a koje su jednoglasno potvrđene.

Više o tome pročitajte u Virovitičkom listu.

(www.icv.hr, vg, Foto: Vladimir Grgurić )