Ljubica Kravarščan i dalje predsjednica LAG-a VIP

Dana 19. rujna 2016. godine održana je 2. izborna Skupština LAG-a „Virovitički prsten“ na kojoj su jednoglasno donesene odluke o imenovanju novih upravnih tijela LAG-a.

Za predsjednika LAG-a ponovno je imenovana gđa. Ljubica Kravarščan, dipl.ing.agr.

Za dopredsjednike LAG-a imenovani su:

g. Hrvoje Miler (načelnik Općine Špišić Bukovica),
g. Marijan Brlek (načelnik Općine Suhopolje) i
g. Dražen Peić (načelnik Općine Gradina).
Za članove Nadzornog odbora LAG-a imenovani su:
g. Željko Grgačić (načelnik Općine Pitomača),
g. Davor Špoljar (predstavnik OPG-a Davor Špoljar) i
g. Dubravko Balint (predstavnik Pčelarstva Balint).

Za članove Upravnog odbora LAG-a imenovani su slijedeći članovi sa njihovim imenovanim predstavnicima:

1. Grad Virovitica – predstavnik Ivica Kirin
2. Općina Špišić Bukovica – predstavnik Hrvoje Miler
3. Općina Gradina – predstavnik Dražen Peić
4. SPIDER GRUPA d.o.o. – predstavnik Zvonimir Bartolić
5. ARTOS d.o.o. – predstavnik Josip Bajer
6. DIBA d.o.o. – predstavnica Ljerka Blažević
7. OPG MARIN POSAVEC – predstavnik Marin Posavec
8. Poljoprivredni obrt “NOVOSEL” – predstavnica Blaženka Novosel
9. OPG Nenad Kravaršćan – predstavnica Ljubica Kravarščan
10. OPG Ivan Kojadin – predstavnik Ivan Kojadin
11. Udruga “Čuvarice kulturne baštine” Kladare – predstavnica Ivka Mađar
12. Udruga voćara Virovitičko-podravske županije – predstavnik Stjepan Štiks
13. Gradska glazba Virovitica – predstavnica Ana Paloš
14. Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Suhopolje – predstavnik Đuro Ripli
15. Konjička udruga “Graničari” Okrugljača – predstavnik Darko Bartolić.

U sklopu 2. izborne Skupštine dodijeljena su i priznanja Općini Lukač i Općini Špišić Bukovica za izniman doprinos radu LAG-a i razvoju ruralnog područja.

Na samom kraju Skupštine održana je i prezentacija na kojoj je predstavljen dosadašnji rad LAG-a, planovi rada za naredno razdoblje, a sve prisutne članove LAG-a izvijestilo se i o provedbi Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. te provedbi Mjere 19 „LEADER – CLLD“, čiji je korisnik LAG „Virovitički prsten“.

Istoga dana održan je i 21. Upravni odbor LAG-a „Virovitički prsten“ na kojem su LAG-u „Virovitički prsten“ pristupili slijedeći redovni članovi:

1. AGROSTVARNOST – društvo za razvoj i istraživanje poljoprivrede – predstavnik Kruno Kartus
2. Mirko Tomaić – fizička osoba
3. OPG Žuti Goran – predstavnik Goran Žuti
4. OPG Rakošević Petar – predstavnik Petar Rakošević
5. OPG Barčan Sanja – predstavnik Zlatko Barčan
6. OPG Ivoš Luka – predstavnik Luka Ivoš
7. OPG Ivanac Vladimir – predstavnik Vladimir Ivanac
8. OPG Marenić Dragan – predstavnik Dragan Marenić

Nakon jednoglasnog donošenja Odluke o pristupanju novih redovnih članova LAG-u, konstatirano je kako LAG „Virovitički prsten“ trenutno broji 172 člana, od kojih je 81 predstavnik civilnog, 79 predstavnika gospodarskog te 12 predstavnika javnog sektora. (lagvip.hr)