Među prvima u Hrvatskoj: Virovitičko-podravska županija postala „Županija prijatelj djece“

Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak potpisala je ugovor sa Savezom Društvo naša djeca Republike Hrvatske, te je Virovitičko-podravska županija postala „Županija prijatelj djece“.

Cilj je omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati stvaranje zajednica i društva prijatelja djece. Sve to usmjereno je mobilizaciji županija, gradova i općina u podizanju kvalitete života djece kao općenito jedan je od pozitivnih pristupa u rješavanju problema djece.

Virovitičko-podravska županija će koordinirati aktivnosti gradova i općina na podizanju stupnja kvalitete života svojih najmlađih sugrađana. Akcija potiče lokalne zajednice da ulažu u usluge za djecu sigurno i zdravo okruženje, zdravlje obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te podršku roditeljima u odgoju djece. U Hrvatskoj je akcija s provođenjem počela 1999. godine, sporazum je već potpisala Hrvatska zajednica županija, a Virovitičko-podravska županija je jedna od prvih županija u RH koja je potpisala ovaj ugovor.

(www.vpz.hr)