Izrađen strojarski dio glavnog projekta za energetsku obnovu Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica

- PROMO -

U sklopu provedbe projekta „ Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu osnovne škole „ Davorin Trstenjak“ Čađavica izrađen je prvi dio projektne dokumentacije.
Tvrtka Rešetar d.o.o. iz Slatine dostavila je Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Čađavica strojarski projekt kojim su obuhvaćene mjere rekonstrukcije postojeće plinske kotlovnice, zamjena postojećih radijatorskih ventila te ugradnja ventilacije sa rekuperacijom. Za potrebe potrošne tople vode u cilju uštede energije i smanjenja emisije CO2 predviđena je ugradnja solarnog spremnika sa solarnim kolektorima.

Osnovnoj školi koja je u suradnji sa Virovitičko -podravskom županijom i razvojnom agencijom Vidra-om prijavila projekt dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 164.950,00 HRK, što iznosi 100% bespovratnih sredstava.

Navedeni projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Poziva „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (Ref. Oznaka: 4c1.1.)

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. (www.icv.hr)

logo

Povezane vijesti

Skip to content