Izrađena projektna dokumentacija za energetsku obnovu OŠ „Davorin Trstenjak“ Čađavica

U sklopu provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole „ Davorin Trstenjak“ Čađavica“ izrađen je glavni projekt koji se sastoji od arhitektonsko-građevinskog, strojarskog i elektrotehničkog dijela. Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

U sklopu provedbe projekta „ Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole „ Davorin Trstenjak“ Čađavica, školi koja je u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom i Vidra-om Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije prijavila projekt, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 164.950,00 kuna. Europski fond za regionalni razvoj financirat će 140.207,50 kuna što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a ostalih 15 % u iznosu od 24.742,50 kuna financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Arhitektonsko-građevinski dio glavnog projekta izradio je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Šaponja Željko iz Slatine, strojarski dio tvrtka Rešetar d.o.o. iz Slatine, dok je elektrotehnički dio izradila tvrtka iC artprojekt d.o.o. iz Varaždina.

Mjere obuhvaćene glavnim projektom su rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, toplinska izolacija poda prema tlu, izolacija ukopanih dijelova ovojnice, zamjena postojećeg sustava grijanja, ugradnja termostatskih ventila i izvedba sustava rekuperacije topline i ventilacije te instalacija sunčane elektrane na krovnim površinama škole. Provedba navedenih mjera energetske obnove zgrade osnovne škole rezultirat će uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 25%.

(ravidra.hr)

logo

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content