Potpisan Ugovor o povjeravanju poslova – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Čađavica

U prostorijama Općine Čađavica danas je potpisan Ugovor o povjeravanju poslova – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Čađavica na razdoblje od četiri godine.
Ugovor su potpisali načelnik Općine Čađavica g. Mirko Rončević i upravitelj Poljoprivredne zadruge SEZAM iz Čađavičkog Luga, Osječka bb, g. Zvonko Šimić, nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Čađavica.
Prema riječima načelnika općine g. Mirka Rončevića, općina je svojim građanima na ovaj način osigurala nesmetano odvijanja prometa, prolaza pješaka i održavanja prometnih površina u zimskom periodu.

(www.opcina-cadjavica.hr)