Udruga za pomoć mladima VPŽ „Veranda“ obilježava Međunarodni dan volontera

- PROMO -

Udruga za pomoć mladima VPŽ „Veranda“ kontinuirano organizira aktivnosti za volontere u sklopu Savjetovališta.

Mladi volonteri neposredno su u kontaktu sa svim mladima, te progresivno šire pozitivnu poruku među populacijom mladih. Zato je cilj da se osposobe volonteri koji će direktno sudjelovati u projektu, u povezivanju projekta s korisnicima, te u radu s korisnicima.

Rad s volonterima počiva na vršnjačkoj edukaciji. Cilj vršnjačke edukacije je povećati opći nivo znanja, o štetnim utjecajima nezdravog stila života (droga, alkohola, pušenje), te razviti sposobnost adekvatnog reagiranja na životne izazove, razviti socijalne vještine i asertivnost, potaknuti usvajanje efikasne strategije rješavanja problema. Mladi koji se educiraju dalje educiraju svoje vršnjake. Uz teorijski dio kroz radionice i predavanja, mladim volonterima se organizira i praktičan dio – obilježavanje važnih dana i druge praktične aktivnosti kada su oni u direktnom doticaju s drugim vršnjacima uz stručne osobe udruge i na tako doprinose tomu da se projektom obuhvati što više vršnjaka. Prilikom uključivanja volontera u programe udruge, usklađuju se njihovi interesi i potrebe udruge te se vrši klasifikacija prema vrstama poslova (npr. pomaganje u učenju, kreativne radionice, prevencija ovisnosti, provedba promotivnih aktivnosti i sl.). S volonterom se potpisuje Ugovor o volontiranju, a sati volontiranja evidentiraju se u volonterske knjižice te u bazu MSPM.

U 2016. godini 6 mladih volontera u dobi od 15 do 29 godina potpisali su volonterske ugovore s Verandom, a 7 njih je obnovilo postojeće ugovore iz prethodne godine, tako da u 2016. Veranda broji 13 volontera. S obzirom na to da su se u 2015. volonteri osposobljavali za vršnjačku edukaciju, u 2016. samostalno su, uz nadzor i usmjeravanje svoje koordinatorice, provodili radionice čiji su korisnici bili njihovi vršnjaci. Volonteri Verande u 2016. su godini ostvarili oko 300 sati volontirajući na sljedećim poslovima:

  • edukacija, prevencija ovisnosti – alkohol, droga, cigareta
  • poticanje volontiranja, aktiviteta mladih
  • edukacija o komunikaciji, samopoštovanju, samopouzdanju, socijalne vještine
  • informiranje i promoviranje projekata
  • informiranje i promoviranje zdravog stila života
  • evaluacija projekta
  • osposobljavanje za vršnjačku edukaciju i provođenje iste
  • sudjelovanje u osmišljavanju programa aktivnosti udruge
  • suradnja i volontiranje u drugim udrugama i institucijama.

Budući da je veći broj volontera u 2016. završio srednjoškolsko obrazovanje, povećale su se i potrebe za izdavanjem Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, kao dokumenta koji su volonteri prilagali uz ostalu dokumentaciju u prijavama na fakultete.

Veranda čestita svim svojim volonterima njihov Dan i poziva mlade da se uključe u njezine programe i aktivnosti te da tako pronađu ono što im odgovara, odnosno način na koji mogu doprinijeti vlastitom razvoju, ali i širiti pozitivnu poruku među mladima u svojoj zajednici.

(www.icv.hr, Veranda)

Povezane vijesti

Skip to content