Uspješno završena provedba projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Voćin“

Projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Osnovne škole Voćin“ koji provodi Osnovna škola Voćin uspješno je priveden kraju. Projekt je sufinancirala  Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Poziva „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (Ref. Oznaka: 4c1.1.). Provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Bespovratna sredstva iznose 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu Osnovne škole Voćin izradila je tvrtka ARHIS d.o.o. iz Slatine. Istom su obuhvaćeni Glavni arhitektonski projekt, Projekt elektroinstalacija, Strojarski projekt te Proračun ušteda energije. Mjere koje su obuhvaćene glavnim projektom su poboljšanje toplinske zaštite ovojnice (toplinska izolacija vanjskih zidova, izolacija stropa iznad grijanog prostora, rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, toplinska izolacija poda prema negrijanom prostoru, izolacija ukopanih dijelova ovojnice), zamjena vanjske stolarije, rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja – zamjena energenata (lož ulja sa ukapljenim naftnim plinom), rekonstrukcija sustava ventilacije, ugradnja termostatskih ventila, rekonstrukcija instalacija za pripremu tople vode, ugradnja solarnih kolektora za pripremu tople vode te rekonstrukcija elektroinstalacija s naglaskom na novu energetski učinkovitu rasvjetu. Iz glavnog projekta, odnosno analize energetskih ušteda, vidljivo je da će se nakon provedbe planiranih mjera energetske obnove potrošnja toplinske energije za grijanje (QH,nd) smanjiti za 60%, emisije ugljičnog dioksida (CO2) za 71%, a godišnja potrošnja električne energije za više od 50%. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 3.487.066,25 kuna.

Osnovna škola Voćin projekt je provela u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Razvojnom agencijom Virovitičko-podravske županije VIDRA-om.

(ravidra.hr)

logo za škole

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content