U utorak 20. prosinca, sjednica Županijske skupštine

U utorak, 20. prosinca, s početkom od 10,00 sati, održat će se sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Na dnevnom redu će biti sljedeće točke:

1. Ovjera zapisnika sa 13. sjednice Županijske skupštine,

2. Razmatranje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2016. godinu,

3. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu,

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,

5. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za 2017.godinu

6. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2017. godini,

7. Razmatranje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta sa Financijskim planom za 2017. godinu,

8. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Virovitičko-podravske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razni

9. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije 2011. – 2016.godine na vremensko razdoblje 2011. – 2017.

10.Razmatranje Izvješća o stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije u 2015.

11. Razmatranje Informacije o kvaliteti zraka na području Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu

12. Razmatranje Informacije o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko-podravske županije

13. Razmatranje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Virovitičko-podravske županije za 2016.godinu,

14. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije 2017.godinu

15. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije u 2017.godini,

16.Razmatranje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi usluge jednogodišnjeg osiguranja

17. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvatu stjecanja nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije,

Materijali za 14. sjednicu Županijske skupštine nalaze se i mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

(www.vpz.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content