Javna objava kandidatura za izbor dekana Visoke škole Virovitica

Povjerenstvo za izbor dekana Visoke škole Virovitica je nakon usvajanja Izvješća o prijavama kandidata za izbor dekana od strane Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica javno objavilo imena i prezimena kandidata za izbor dekana prema redoslijedu zaprimanja prijava, a čije su prijave pravovaljane i koji ispunjavaju uvjete natječaja. Za mjesto dekana prijavili su se doktor znanosti Oliver Jukić, profesor u Visokoj školi i sadašnji vršitelj dužnosti dekana i docent doktor znanosti Mirko Lukaš. Kandidati će svoje programe predstaviti 19.siječnja u 11 sati u vijećnici TVIN Visoke škole Virovitica.

(www.vsmti.hr)