Virovitički list: Sanja Bošnjak – Projekti Europske Unije koji su godinama strateški planirani i razvijani danas su okosnica razvoja VPŽ

Iza nas je još jedna kalendarska godina u kojoj je Virovitičko-podravska županija pokazala da zna kako povući europski novac.

Što je po Vama obilježilo ovu godinu, odnosno koji su najvažniji kapitalni projekti realizirani?

– Početak 2016. godine obilježen je prije svega mojim dolaskom na čelo županijske uprave nakon odlaska dugogodišnjeg župana Tomislava Tolušića na mjesto ministra u Vladi RH. Time sam dobila ne samo veliku čast da nakon više od 13 godina rada u županijskoj upravi stanem na čelo županijske uprave, nego i veliku odgovornost za nastavak rada za dobrobit građana naše županije. Moja osnovna prednost bila je ta što sam bila upoznata s funkcioniranjem svih upravnih odjela i službi, načinom povlačenja sredstava u županijski proračun te EU projektima u tijeku i onima u fazi planiranja. Upravo su EU projekti postali okosnica razvoja naše županije, a s ponosom mogu reći da smo ih godinama strateški planirali i razvijali. Apsolutno je nemoguće imalo ozbiljan infrastrukturni projekt koji zahtijeva izgradnju bilo koje vrste pripremiti i poslati na natječaj u roku od 3 mjeseca koliko su prosječno otvoreni takvi natječaji. Mi smo se za sve naše projekte pripremali kroz dokumentaciju, a prvenstveno gledajući primjere dobre prakse iz Europe i prilagođavajući ih uvjetima naše županije.

Tako smo ove godine u rujnu prigodom proslave dana županije otvorili vrata Panonskog drvnog centra kompetencija koji se pokazao vrlo zanimljivim proizvođačima namještaja svih vrsta iz cijele Hrvatske pa i dijela Europe. Centar posjeduje najsuvremeniju opremu za izradu pojedinih faza namještaja, kao i nulte serije proizvoda odnosno prototipova te je na usluzi malim i srednjim poduzetnicima. To znači da mali poduzetnik može dobiti npr. uslugu kantiranja proizvoda ili furniranja, same izrade dijelova ili čitavog proizvoda na 5-osnom CNC stroju, ali i uslugu skeniranja proizvoda do najsitnijeg detalja i izradu istog u 3-D modelu kroz skener i printer. Pozivam sve proizvođače namještaja i finalnih proizvoda od drveta da posjete Centar i uvjere se na licu mjesta u sve mogućnosti koje pruža. Naravno u Centru je i budući akreditirani laboratorij na čemu još radimo, a što će se koristiti u znanstveno-istraživačke svrhe. Drugi EU projekt koji smo započeli ove godine je Centar za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju, investicija kojom ćemo kulturnoj i povijesnoj baštini dati jednu novu dimenziju. Radove očekujemo početkom proljeća, a obnova će trajati unutar 3 godine.

SVAKI STANOVNIK ŽUPANIJE IMA PRAVO NA JEDNAKU KVALITETU ŽIVOTA

Jedan od Vaših prioriteta je ravnomjeran razvoj, što se vidi po ulaganju u svaku općinu, svako naselje na području županije…

– Cijelo vrijeme postoji dobra suradnja sa svim općinama i gradovima. Trudimo se pomoći svima i zajednički odraditi sve projekte, bilo kroz pripremu i pomoć koju pruža naša Razvojna agencija VIDRA, kandidiranjem na različite izvore financiranja ili zajedničkom realizacijom. Osobno shvaćam i prihvaćam cijelu županiju svojom. Nema općine ili grada za čije ključne probleme i projekte ne znam ili ih ne poznam još iz vremena dok sam bila ravnateljica agencije VIDRA. Smatram da svaki stanovnik ove županije ima pravo na jednaku kvalitetu života kao u najboljoj jedinici lokalne samouprave. Samo moramo čuti njihove potrebe i pretvoriti ih u projekte.

VISOKA ŠKOLA VIROVITICA – ZNAČAJAN ISKORAK ZA POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI

Poznato je da je Virovitičko-podravska županija godinama ulaže u obrazovni sustav kroz obnovu i izgradnju novih škola, a sljedeće godine se očekuje i otvorenje Studentskog doma u Virovitici…

– Priča Visoke škole u Virovitici predstavlja značajan iskorak za poboljšanje konkurentnosti naše županije. Naime, jedan od uzroka niske konkurentnosti naše županije je nedostatak intelektualnog kapitala, odnosno visokoobrazovanih ljudi koji će spremnije pokretati nove poduzetničke pothvate, otvarati nova poduzeća, stvarati nove proizvode i nove vrijednosti. Mi smo niz godina, zahvaljujući lokalnim ključnim akterima koji su se svestrano trudili za razvoj Visoke škole, a pritom mislim na Josipa Đakića, Tomislava Tolušića, Ivicu Kirina i bivšu dekanicu Vesnu Bedeković, radili na novim programima za studente, ali i na razvoju studentske infrastrukture. Ove smo godine otvorili radove na izgradnji studentskog doma sa 108 ležajeva kojim ćemo zaokružiti priču studentskog kampusa. Dom se u gotovo 100-postotnom iznosu financira bespovratnim sredstvima EU. Na Visokoj školi ove godine studira oko 450 studenata iz svih dijelova Hrvatske. Sljedeći je korak dobivanje statusa veleučilišta. Ovaj projekt Visoke škole i Razvojne agencije VIDRA dokaz su da se samo predanim strateškim radom može doći do zadovoljavajućih učinaka i rezultata.

Nadalje, postali smo prepoznatljivi i po energetski učinkovitoj obnovi naših obrazovnih objekata, koristeći raspoloživa sredstva za financiranje iz EU ili nacionalnog proračuna.

POLJOPRIVREDA ĆE SE S VREMENOM MIJENJATI U PROFITABILNIJU I RADNO INTENZIVNIJU

Županija pokazuje brigu i za konkurentnost naši poljoprivrednika, osobito onih koji se bave proizvodnjom duhana?

– Duhanska proizvodnja ima tradiciju u našoj županiji jer se ovdje proizvode najkvalitetnije sorte duhana, a još uvijek smo i najveći proizvođač duhana u Hrvatskoj. Od ove proizvodnje živi velik broj naših poljoprivrednika i unatoč trendovima smanjenja državnih potpora za duhan, ova proizvodnja može opstati upravo radi kvalitete i izvoza. O tome svjedoči i tvrtka Agroduhan d.o.o. Slatina koja svoj opstanak bazira upravo na visokoj stopi izvoza prerađenog duhana u zemlje Europe, odnosno Azije. Na njihov prijedlog proveli smo pilot-projekt izrade solarnih kolektora za sušenje duhana. Ukupno 70 proizvođača prihvatilo je taj novi inovativan koncept sušenja duhana i kažu da već imaju značajne uštede na energentima. Nastavili smo raditi na projektima za navodnjavanje koji trebaju u konačnici također omogućiti veće prinose, a time i profitabilniju proizvodnju.

Poljoprivreda će se s vremenom mijenjati u profitabilniju i radno intenzivniju u odnosu na tradicionalnu proizvodnju žitarica i sličnih kultura koje prevladavaju na području županije. Ove smo godine pomogli pčelarima koji su isključeni iz gotovo svih nacionalnih poticaja nabavom šećera kako bi osigurali dovoljnu prihranu svojih matičnih pčelinjih zajednica. Mogu reći da su poljoprivrednici naše županije prepoznali i mjere ruralnog razvoja koristeći ih za poboljšanje svoje konkurentnosti.

TURISTIČKA PONUDA RAZNOLIKOG SADRŽAJA U SPECIFIČNOM PROSTORU

Na području Virovitičko-podravske županije u posljednje vrijeme se intenzivno radi i na razvoju turizma. Koje biste najznačajnije projekte istaknuli?

– Virovitičko-podravska županija je zanimljiva turistička ruralna destinacija s mnoštvo prirodnih atrakcija. Mislim to prvenstveno na Park prirode Papuk i Regionalni park Mura-Drava, jer rijeka Drava je naša prirodna granica. Tu su i različiti etno sadržaji koji se nude lokalno u podravskom i slavonskom dijelu županije, različite kulturne manifestacije poput festivala “Pjesme Podravine i Podravlja” u Pitomači te festivala ozbiljne glazbe “Dani Milka Kelemena” u Slatini. Rekreativni turizam se većim dijelom odvija u Orahovici i to samo tijekom ljetnih mjeseci. Dakle, vrlo raznolik sadržaj u specifičnom prostoru koji treba dodatno afirmirati kako bi privukao veći broj turista iz Hrvatske, ali i susjednih nam zemalja. Upravo zbog toga smo zajedno s Turističkom zajednicom VPŽ pokrenuli proces brendiranja županije kako bismo pronašli svoju jedinstvenu nišu koja bi bila zanimljiva turistima za događaje ili atrakcije koje nemaju druge ruralne destinacije.

Recimo da smo infrastrukturu izgradili. Tu su obilježene biciklističke staze, obnovljena Kurija Janković u Kapeli Dvoru, projekt hostela za mlade, ali i škola u prirodi u ljetnikovcu grofa Draškovića u Noskovačkoj Dubravi, dvorci u Suhopolju i Virovitici, značajno poboljšana infrastruktura na Jezeru u Orahovici. No, sve to nije i neće biti dovoljno bez kvalitetnih i atraktivnih manifestacija i dodatnih sadržaja koji će privući turiste na boravak u županiji na više dana. Potencijal smo davno prepoznali, no potrebno je uložiti još dosta napora od strane svih dionika na poboljšanje turističke slike u županiji.

RAZVOJNA AGENCIJA VIDRA – OKOSNICA PLANIRANJA PROJEKATA

Jedna ste od najmanjih županijskih uprava. Na koji način provodite aktivnosti vezane za pripremu i provedbu projekata s obzirom da postižete odlične rezultate?

– Okosnica planiranje projekata je VIDRA, ali bez uključenosti županijskih odjela i službi u razvojne sektorske timove ne bismo bili uspješni. Potrebno je itekako poznavati operativne programe za EU fondove na razini države i prema njima prilagođavati svoj razvoj. Generalno, kada su se donosili ovi operativni programi za EU razdoblje 2014-2020. imala sam osjećaj kao da nam nude kolače, a mi željni kruha. No, oni su doneseni i nama nije ništa drugo preostalo nego ih dobro proučiti i prilagoditi svoje projekte upravo ciljevima ovih programa. To je bitno za razumjeti jer EU fondovi su izdašni, na raspolaganju su nam, ali samo za projekte, odnosno aktivnosti koje oni predviđaju. Upravo iz tog razloga nepodudaranja potreba manje razvijenih u odnosu na razvijene regije EU pokreće se novi proces veće prilagodbe budućih operativnih programa potrebama s terena. Ovom prilikom zahvaljujem svim službama i odjelima koji sudjeluju u provedbi EU projekata zajedno s VIDRA-om. Želja mi je da takva suradnja bude na području cijele županije.

POTICANJEM PODUZETNIKA I OBRTNIKA DO NOVIH RADNIH MJESTA

Koja zanimanja su na području županije deficitarna i što po Vašem mišljenju treba poduzeti za ostanak mladih u ruralnim sredinama?

– Županija je osnivač 10 srednjih škola s više različitih strukovnih programa. Strukovno obrazovanje se mora mijenjati, kao i općenito svijest o poduzetništvu i ti su procesi nacionalnog karaktera. No putem županijskih stipendija možemo djelomično utjecati na željene kadrove i u strukovnom, ali i visokom obrazovanju. Ove godine su neka poduzeća izdvojila sredstva za stipendiranje učenika u drvno-prerađivačkoj industriji što je rezultiralo dobrim popunjavanjem tog programa, dok je u drugim ostao određeni broj neupisanih mjesta. Takav model možemo primjenjivati i u drugim sektorima, prvenstveno proizvodnim. Poticanjem poduzetnika ili obrtnika, izgradnjom poduzetničke infrastrukture poput zona ili inkubatora te prije svega poduzetničkim ponašanjem same regionalne i lokalne samouprave možemo dovesti do stvaranja novih poduzeća, novih radnih mjesta. Za sve to horizontalno postoji čitav niz mjera za mlade i njihovo samozapošljavanje ili zapošljavanje.

Koji kapitalni projekti su u planu sljedeće godine?

– Vjerujem da će sljedeća godina biti uspješna za našu županiju, iako je to izborna godina u kojoj ćemo birati novo vodstvo i u županiji, ali i u našim općinama i gradovima. Važno je reći da županija ima dovoljnu zalihu projekata spremnih za prijavu na natječaje u bilo kojem trenutku, da smo kao država u uzlaznoj fazi razvoja gospodarstva nakon teške recesije i da se na tržištu počeo nazirati optimizam i oporavak. Osobno sam uvijek realna i optimistična te vjerujem da će nam sljedeća godina biti uspješna na svim razinama, a svim čitateljima i dragim sugrađanima Virovitičko-podravske županije ovom prilikom želim sretan Božić i uspješnu novu 2017. godinu. (www.icv.hr; mb)