Više od 100.000 građana obveznici su novog poreza, a mnogi od njih nisu toga ni svjesni

Foto: ilustracija, icv.hr

Svi oni koji su u 2016. godini ostvarili kapitalni dobitak od ulaganja u dionice, udjele u investicijskim fondovima, obveznicama i drugim vrijednosnicama obvezni su do kraja veljače prijaviti taj porez. Sva ulaganja u investicijske fondove nastala nakon 1. siječnja 2016. godine podliježu poreznoj obvezi ukoliko se po istima realizira dobitak i ukoliko takva ulaganja traju kraće od tri godine. U slučaju da ulaganje traje duže od tri godine, realizirani dobitak je neoporeziv. Za kalendarsku godinu 2016. oporezuju se svi neto kapitalni dobici ostvareni nakon 1. siječnja i isplaćeni do 31. prosinca, a sama prijava ovog poreza dosta je komplicirana te su iz fondova izradili i posebnu brošuru koja bi svakom od investitora trebala olakšati prijavu i popunjavanje JOPPD obrasca. Porez na kapitalni dobitak iznosi 12 posto na što se dodaje prirez, a procjenjuje se da je u zemlji više od sto tisuća obveznika ovog novog poreza.

(poslovni.hr)