Općina Zdenci za Strateški program razvoja Općine Zdenci dobila 65 000 kn

Sukladno Odluci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Općini Zdenci odobrena je i isplaćena potpora u iznosu 65 000 kuna. Riječ je o podnesenom Zahtjevu za potporu pri sastavljanju i ažuriranju planova za razvoj jedinica lokalne samouprave. Projekt je nominiran 2015. godine, a za vrijeme čekanja na odobrenje financiranja, sam projekt izrade Strateškog programa razvoja Općine Zdenci plaćen je iz proračuna Općine. Tako su sada ovom potporom podmireni troškovi izrade Strateškog programa kojim će se odrediti glavni smjerovi za razvoj općine. Time će se osigurati strateško usmjeravanje na potencijale općine koji su razvojno najperspektivniji kako bi se postojeći resursi najučinkovitije iskoristili. U planu je jačanje ljudskih resursa svih organizacija koje djeluju na području općine, ali i sudjelovanje šire lokalne javnosti. Ovaj Strateški program također će jasno i argumentirano predstaviti razvojne potrebe i potencijale općine svim javnim i privatnim investitorima, resornim ministarstvima, kao i Europskim programima i fondovima.

(www.icv.hr,ml;foto:arhiva)