Predaja zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih građevina do 30. lipnja 2018. godine

Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog zakonskih izmjena koje će ponovno omogućiti predaju zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih građevina, i to do 30. lipnja 2018. godine, no nije riječ o novoj legalizaciji, jer se ovaj rok odnosi samo na osobe koje su pravo na predaju zahtjeva imali i 2012. godine.

Takav prijedlog izmjena i dopuna Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković, donosi se zbog velikog broja neriješenih slučajeva, a kako bi se izašlo u susret građanima da riješe taj problem.

Resorni ministar Lovro Kuščević pojasnio je da se ponovno otvaranje roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje odnosi samo na građevine koje su na snimkama iz 2011. godine.

Dakle, nema nove legalizacije, već se onima koji su i kod stupanja na snagu Zakona imali to pravo, ali nisu uspjeli u roku predati zahtjev, izlazi u susret kako bi riješili taj problem, istaknuo je Kuščević.

(poslovni.hr)