Stižu nova pravila za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Mladi, dugotrajno nezaposleni te nezaposleni nižeg obrazovnog stupnja glavne su ciljane skupine na koje je usmjereno redefiniranje mjera aktivne politike zapošljavanja ugrađeno u izmjene zakona koje je Vlada predstavila i prihvatila na sjednici.

“Namjera nam je da se već početkom ožujka krene s provedbom mjera”, naglasio je ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić predstavljajući prijedlog izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja i ističući da se radi o mjerama vrijednim 1,5 milijarde kuna. U okviru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (i korištenja sredstva u okviru Garancije za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih financiranih iz Europskog socijalnog fonda) promjene su ponajprije vezane uz dob i razinu obrazovanja. Ubuduće će se njihova ugovaranja (uz odobrenje HZZ-a) ograničiti na dobne skupine do navršenih 30 godina života, a novo je i da će osim nezaposlenih s fakultetskim diplomama, taj program biti dostupan i onima bez posla sa završenom srednjom školom.

Ugovori će se sklapati na rok do 12 mjeseci, odnosno do dvije godine za osobe s trogodišnjim srednjim obrazovanjem u programima obrazovanja za vezane obrte (stručne kvalifikacije za koje je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama). Kako je istaknuo resorni ministar Ćorić, korisnici te mjere imat će pravo na novčanu naknadu u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, a predviđa se i naknada troška polaganja stručnog ili majstorskog ispita.

Poslodavcima se za osobe koje se stručno osposobljavaju zabranjuje noćni rad te rad nedjeljom, blagdanom i drugim neradnim danima. Izmjenama zakona o poticanju zapošljavanja, a u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja, pomnije se uređuje i pitanje stalnih sezonaca, od sufinanciranja troškova produženog mirovinskoga osiguranja do prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja.

Ta se prava po novom usklađuju s onima za vrijeme nezaposlenosti. Za prvih 90 dana korištenja novčana pomoć iznosi 60 posto prosjeka bruto plaće ostvarena u tromjesečju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, a za preostalo vrijeme korištenja 30 posto. Najviši iznos za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70 posto iznosa prosječne neto plaće pravnih osoba u RH u prethodnoj godini, a za preostalo vrijeme ne viši od 35 posto. Najniži iznos pak, ne bi smio biti niži od 50 posto minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja. Vlada je prihvatila i novi Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

(poslovni.hr)