Borna Katić, Antea Suhi, Mijo Piškur i Dominik Štajdohar najbolji su u “kemičari” u VPŽ

Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača bila je domaćin županijskog natjecanja iz kemije za srednjoškolce.

U nastavku pogledajte rezultate:

1. razred
1. Borna Katić, SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica, mentorica: Gordana Šumrada
2. Una Maravić, SŠ Marka Marulića Slatina, mentorica: Ana Krpačić
2. Nives Smolčić, SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica, mentorica: Gordana Šumrada
3. Ina Moslavac, Gijmnazija Petra Preradovića Virovitica, mentorica: Ines Tovarović

2. razred
1. Antea Suhi, SŠ Marka Marulića Slatina, mentorica: Ana Krpačić
2. Sanja Kelemen, SŠ Marka Marulića Slatina, mentorica: Ana Krpačić
3. Marko Đurišević, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, mentorica: Ivana Salajić
3. Domagoj železić, Gimnazija Petra Preradovića, mentorica: Ružica Piškur

3. razred
1. Mijo Piškur, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, mentorica: Ivana Salajić
2. Petra Prebeg, SŠ Marka Marulića Slatina, mentorica: Ana Krpačić
3. Jurica Ljubas, SŠ Marka Marulića Slatina, mentorica: Ana Krpačić

4. razred
1. Dominik Štajdohar, SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica, mentorica: Gordana Šumrada
2. Monika Tokić, SŠ Marka Marulića Slatina, mentorica: Ana Krpačić
3. Mirta Peček, SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica, mentorica: Gordana Šumrada. (www.icv.hr, mb)