Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka: Strože sankcije za prekršitelje

Agencija za zaštitu osobnih podataka je u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Hrvatskom udrugom poslodavaca i s Udrugom gradova organizirala u prostorima Virovitičko-podravske županije u Virovitici savjetovanje pod nazivom „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“. Savjetovanje kojem su prisustvovali predstavnici tijela lokalne i regionalne samouprave, tijela javne vlasti te ostali zainteresirani subjekti, provele su djelatnice Agencije za zaštitu osobnih podataka Marija Pušić i Sanja Silaj Zeman.

Svrha je bila pružiti dodatna znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka, a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika.
Uredba određuje koja su prava pojedinaca i obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke te zadaće i ovlasti Agencije za zaštitu osobnih podataka. Primjenjuje se na sve tvrtke, a također i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge, bolnice, klubove, fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva te sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne podatke u okviru njenih odredaba.

Za nepoštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka zapriječene novčane kazne koje izriče nadležni prekršajni sud iznose 20.000 do 40.000 kuna za pravnu osobu te 5.000 do 10.000 kuna za odgovornu osobu, dok nova Opća uredba propisuje mnogo strože sankcije za prekršitelje. Uredba će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. (icv.hr, mb, azop.hr; foto: M. Bašić)