Održana pred-posljednja sjednica vijeća Općine Sopje u ovom sazivu

U vijećnici Općine Sopje u četvrtak, 23. ožujka, pod predsjedanjem Ive Horvata, predsjednika općinskog vijeća Sopja, uz nazočnost načelnika općine Josipa Granjaša i pročelnika JUO Zlatka Ciboka održana je pred-posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu. Tom prigodom donijeta je Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2017. godinu, u iznosu od 9.919.100 kuna.

Osim toga usvojena su izvješća i odluke:

  • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području JLS unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” – most na Županijskom kanalu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka na području Općine Sopje u 2017. godini
  • Izvješće načelnika za 2016. godinu (financijsko poslovanje i projekti)
  • Izvješće načelnika o gospodarenju otpadom u 2016. godini
  • Zaključci o namjenskom utrošku sredstava u 2016. godini
  • Plan zaštite od požara i Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

(www.icv.hr, sopje.hr)