Općini Čađavica 480.000 kuna za projekt Izgradnje nogostupa u naselju Čađavički Lug

Za 13 projekata s područja Virovitičko-podravske županije Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova je iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice odobrilo ukupno 4.866.000,00 kuna.

Općini Čađavica je odobreno 480.000,00 kn za izgradnju nogostupa u naselju Čađavički Lug.

U naselju Čađavački Lug ne postoji izgrađen nogostup te su djeca i lokalno stanovništvo primorani kretati se po vrlo opasnoj i prometnoj državnoj cesti D-34 ili zelenim površinama uz cestu. Kako su ispred većine kuća uređene zelene površine na kojima je moguće izgraditi nogostup i osigurati sigurnu komunikaciju ponajprije djece i mladih ali i ostalog stanovništa, Općina Čađavica je izradila Glavni projekt, te je ishodila građevinsku dozvolu i očitovanje Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Izgradnjom adekvatne prometne infrastruktre i povezivanjem dva naselja jedan je od načina za rješavanje problema ciljanih skupina ovog slabo razvijenog područja. (opcina-cadjavica.hr)