Općini Lukač odobreno 400.000 kuna za adaptaciju i dogradnju Društvenog doma u Turanovcu

općina lukač prikupila je potrebnu dokumentacija, izradila projekt te se javila na natječaj ministarstva regionalnog razvoja i fondova eu sa projektom „ adaptacija i dogradnja društvenog doma u turanovcu„ ukupne vrijednosti u iznosu od 631.533,75 kn. Od Ministarstva je traženo sufinanciranje od 536.803,69 kn ili 85 %, a odlukom ministarstva, Općini Lukač dodijeljeno je 400.000,00 kuna za sufinanciranje navedenog projekta. Nakon provedenog natječaja izabran je izvođač radova tvrtka “GRADBA” d.o.o. iz Brezika sa iznosom od 513.857,37 kn. Ostatak iznosa od 113.857,37 kn sufinancirati će se iz Proračuna Općine Lukač. Realizacijom ovog projekta osigurat će se bolji i kvalitetniji uvjeti rada za mnoge udruge, kako iz naselja Turanovac, tako i iz ostalih naselja na području općine, te će se poboljšati kvaliteta društvenog života mještana naselja Turanovac i cjelokupnog lokalnog stanovništva. (www.icv.hr, vle)