Potpisan Ugovor za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Tomislav Petric potpisali su Ugovor za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska s Virovitičko – podravskom županijom, kojim će se županiji dodijeliti 6.844.500,00 kn iz fondova EU za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska. Ispred Virovitičko-podravske županije, koja je nositelj projekta, ugovor je potpisala Sanja Bošnjak obnašateljica dužnosti župana u pratnji županijskog pročelnika za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove, Igora Androvića. Ugovoru su prisustvovali i predstavnici županija partnera na projektu, Osječko – baranjske, Požeško – slavonske, Vukovarsko – srijemske i Brodsko – posavske županije.

Ugovorom za izradu Master plana Istočne Hrvatske vrijednim više od 6,8 milijuna kuna, iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ financirat će se izrada Master plana i pripadajuće strateške procjene utjecaja na okoliš, s ciljem izrade analize prometnih potreba regije, kao i ostalih potreba koje utječu na prometnu potražnju, kao što su postojanje poslovne infrastrukture, razvoja zdravstveno – rehabilitacijskih ustanova i sl..

Dokumentom će se također identificirati mjere za rješavanje problema, odnosno ciljevi na osnovu kojih će se razviti projektni prijedlozi za ulaganja na lokalnoj i regionalnoj razini. Na ovaj način omogućit će se integrirano i koordinirano planiranje održivog prometnog sustava na razini pet županija, a što će poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja i otvoriti mogućnost za razvoj održivog gospodarstva u cjelini, posebice poljoprivrede i prehrambene industrije te razvoj turističkih potencijala i mogućnosti zapošljavanja. (www.mppi.hr)