Sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u utorak, 21. ožujka

U utorak 21. ožujka, s početkom od 10,00 sati u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije (Trg Ljudevita Patačića) 1, održat će se sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.

DNEVNI RED:
A K T U A L N I S A T
1. Ovjera zapisnika sa
a) 14. sjednice Županijske skupštine
b) izvanredne sjednice od 7. veljače 2017.,
2. Razmatranje prijedloga Odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj:X/119- Čačinci,
3. Razmatranje prijedloga Odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj:X/121 – Nova Bukovica,
4. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije,
5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja rada obrane od tuče za Virovitičko-podravsku županiju u 2016.godini,
6. Razmatranje Izvješća o radu VIDRA-e Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine,
7. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije i direktorice Turističkog ureda za 2016.godinu sa financijskim izvješćem,
8. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2016. godini,
9. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu
10. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske za 2016. godinu,
11. Razmatranje prijedloga Strategije razvoja palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine
12. Razmatranje Javnih potreba uz Programa zdravstvene zaštite za 2017. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2016. godinu,
14 Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu,
15. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2016. godini sa Financijskim izvješćem,
16. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu,
17. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina u 2016. godini,
18. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2016. godinu,
19. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2016. godinu,
20. Razmatranje Informacije o stanju u školstvu na području Virovitičko-podravske županije,
21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o korištenju javne usluge na mreži srednjeg napona,
22. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o nabavi potrošnog materijala za dijalizu,
23. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za zaključivanje ugovora o nabavi usluge čišćenja poslovnog prostora Opće bolnice Virovitica,
24. Donošenje Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (Nives Kolar),
25. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prijedlogu Izmjena Statuta Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ Čađavica,
26. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prijedlogu Izmjena Statuta Učeničkog doma
27. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Virovitica,
28. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Industrijsko- obrtničke škole Virovitica,
29. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica,
30. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta osnovne škole Suhopolje,
31. Zaključak o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o prijenosu bez naknade nekretnina Općini Zdenci
32. Zaključak o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o stjecanju nekretnina
33. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici,
34. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici,
35. Donošenje Odluke o davanju koncesije za djelatnost distribucije plina za područje Grada Virovitica PLIN VTC d.o.o. Virovitica,
36. Donošenje Odluke o iskazu namjere nabave vozila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE.
Materijali za 15. sjednicu Županijske skupštine nalaze se i mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“. (www.vpz.hr)