Usluge zavoda za javno zdravstvo nisu parafisklani namet

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske podržava napore Vlade RH u nastojanju poticanja jače gospodarske aktivnosti poduzetnika. U vidu proaktivne politike rasterećenja gospodarstva, Ministarstvo gospodarstva prezentiralo je popis parafiskalnih nameta u kojima su zabilježene dvije usluge koje rade Zavodi za javno zdravstvo: Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom i Naknada za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom. Gore navedene usluge zavoda za javno zdravstvo propisane su Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i nikako ne bi smjele pripadati u kategoriju parafiskalnih nameta jer se navedenim uslugama vrše zdravstveni pregled i edukacija osoba koje su potencijalni nositelji i širitelji zaraznih bolesti.

Ovim putem podsjećamo da se u Republici Hrvatskoj više od 18% BDP-a ostvaruje u sektoru turizma u kojem rade, trenutno, zdravstveno nadzirani ugostiteljski djelatnici. Ukidanjem ovih usluga, odnosno smanjenjem njihove frekvencije, dovela bi se u pitanje zdravstvena sigurnost osoblja i konzumenata, a time bi bila znatno narušena i kvaliteta ugostiteljsko-turističke usluge. Umjesto da zdravstvenu sigurnost, koju nude naši turističko-ugostiteljski objekti, upravo zahvaljujući ovakvim preventivnim zdravstvenim pregledima, promoviramo i marketinški iskoristimo, suočavamo se s nerazumljivom inicijativom da se ovi pregledi ukinu ili obavljaju neprimjerenom učestalošću. Hrvatska ima dugu tradiciju u prevenciji zaraznih bolesti, kojom je postignut jedan od najviših svjetskih standarda što se tiče zdravstvene zaštite gostiju i osoblja u ugostiteljskim objektima. (Udruga poslodavaca u zdravstvu RH, foto: Matija Rođak)

Opširnije u Virovitičkom listu…