Tehnička škola Virovitica dobila školske medijatore

U subotu, 13. svibnja u Tehničkoj školi Virovitica održana je zadnja radionica Akademije vršnjačke medijacije u projektu ”Sretno dijete”. Radionicu su održale trenerice Foruma za slobodu odgoja, Jelena Perak i Ana Žnidarec Čučković. U projekt je uključeno ukupno 16 učenika prvih i drugih razreda Tehničke škole Virovitica, koji su kroz tri preventivne radionice učili o komunikaciji, sukobu i osnovama medijacije.

Na završnoj, četvrtoj radionici, sudjelovalo je 11 učenika: Petra Heller, Iva Ripli, Leon Smiljanić, Dominik Vadoc, Matej Kosina, Mihael Holi, Alen Dorić, Manuel Kolak, Nebojša Kovačević, Nikola Stjepanović i Marko Kolaković. Ovom završnom radionicom učenici su zaokružili svoje znanje o medijaciji, kao mirnom načinu rješavanja sukoba i sada će je moći provoditi među svojim vršnjacima u školi. Oni će biti školski medijatori (miritelji), koji će zajedno sa školskim koordinatorima osmišljavati radionice za ostale učenike i rješavati sukobe među svojim kolegama.

Cilj je osnažiti učenike da sami preuzmu ulogu u rješavanju vršnjačkih sukoba i na taj način suzbiti vršnjačko nasilje i druga neprihvatljiva ponašanja kod djece i mladih. (www.icv.hr; gt)