Započeli radovi na uvođenju centralnog grijanja u Župnoj crkvi u Lukaču

Načelnik Općine Lukač u suradnji s Mariom Mesić, župnikom Župe Sv. Luke u Lukaču, već dugi niz godina financijski pomaže pri organizaciji božićnih koncerata, priredbi i ostalih aktivnosti koje se priređuju pod vodstvom župnika. Osim pomaganja pri aktivnostima, Općina Lukač sudjelovala je i pri ulaganju u sakralne objekte, klupe, peći za centralno grijanje za vjeronaučnu dvoranu. Nadalje, započeti su radovi na uvođenju centralnog grijanja u Župnu crkvu u Lukaču, čija vrijednost radova iznosi 60.000,00 kuna i rekonstrukcija oltara u Župnoj Crkvi čiji radovi iznose 25.000,00 kuna, sve je 100 % financirano iz Proračuna Općine Lukač. (www.icv.hr)