Job shadowing u Grčkoj

Učitelj OŠ Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje Ivan Slavić vratio se s promatranja u partner školi u Grčkoj. Tijekom razdoblja promatranja bio je prisutan na satima materinjeg grčkog jezika, engleskog jezika i dramskog odgoja te na integriranom danu, na probama i samoj kulturnoj priredbi. Osim toga, predstavio je učenicima i osoblju škole vlastitu školu i domovinu. Osnovna škola u Grčkoj traje šest godina, a osim tradicionalnih školskih predmeta postoji i obavezan predmet Dramski odgoj, koji učenici imaju po jedan sat tjedno u razrednoj nastavi. Cilj predmeta je razvijanje dramskih i socijalnih vještina te estetskih vrijednosti. Nastavno osoblje sastoji se od učitelja razredne nastave te specijaliziranih učitelja koji predaju informatiku, strane jezike, glazbeni, likovni i dramski odgoj. Zanimljivo je da učiteljica dramskog odgoja pomaže učiteljicama razredne nastave prilikom priprema za priredbu, ali je svaka učiteljica odgovorna pripremiti svoje učenike za nastup. Za vrijeme nastave dramskog odgoja rad se odvija u vrlo kontroliranim uvjetima i učenici ozbiljno shvaćaju zadatke iako se na očigled čini da su to samo vježbe i igre. Iskustvo i vještine koje učenici stječu kroz dramski odgoj nisu ograničeni samo na primjenu u tom predmetu, već ih učenici primijenjuju i u nastavi ostalih školskih predmeta, kao što su materinji i strani jezik te u radu na školskoj priredbi i bilo kojem obliku javnog nastupa. Učenici u Grčkoj dobivaju ocijene od 1 do 10, što učiteljima omogućava veću preciznost prilikom ocjenjivanja učenika. Učitelj Slavić je tijekom promatranja sudjelovao u okviru projekta InterAct koji se provodi u okviru programa Erasmus+ financiranog od strane EU. Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze. (www.icv.hr)