LAG-u “Virovitički prsten” isplaćena prva sredstva iz Podmjere 19.4.

Nakon dobivanja Odluke o privremenom odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ započela je provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu za prvo obračunsko razdoblje, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati temeljem koje su Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ isplaćena prva sredstava iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u iznosu od 57.782,27 kuna.

Sredstva iz prvog Zahtjeva za isplatu isplaćena su za tekuće aktivnosti LAG-a, dok će se ta sredstva u novom obračunskom razdoblju iskoristiti za organizaciju studijskog putovanja LAG-a, animaciju stanovništva sa područja LAG-a te sudjelovanja i organizaciju radionica i sastanaka vezanih uz rad LAG-a.

Isplatom prvog Zahtjeva za isplatu iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ isplaćeno je ukupno 1.073.840,67 kuna za provedbu aktivnosti LAG-a iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“,Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ teMjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (www.lagvip.hr)