Održana Izvještajna godišnja skupština Hrvatskog časničkog zbora grada Slatine

Hrvatski časnički zbor grada Slatine održao je Izvještajnu godišnju skupštinu u prostorijama ŠRU ”Klen” na slatinskom Bajeru. Na skupštini je izabrano radno predsjedništvo, prihvaćen je poslovnik o radu Izvještajne skupštine, te su izabrana radna tijela skupštine: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijsko povjerenstvo. Izvješće o radu HČZ-a za 2016., kao i plan i program rada za 2017. godinu iznio je predsjednik Zbora Vlado Međimurac. Sva izvješća dnevnog reda su usvojena glasovanjem. Prisutnima su se na kraju obratili gosti, članovi udruga vezanih uz Domovinski rat i hrvatske branitelje. (domovina.net)