Za predsjednika Općinskog vijeća Mikleuša izabran Ivan Kanski

U nazočnosti načelnika općine Milana Dundovića 6. lipnja održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš na kojoj su s pobjedničke liste HDZ-HDSSB izabrani Ivan Kanski za predsjednika i Slavica Lukić za potpredsjednicu.

U Općinsko vijeće izabrano je 8 vijećnika s liste HDZ-HDSSB te 3 vijećnika s liste SDP-HSS. Budući da na provedenim izborima nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, broj članova Općinskog vijeća povećan je za jedno mjesto, koje je temeljem članka Zakona pripalo jednom vijećniku s liste SDP-HSS. (www.icv.hr, zc)