Virovitičanin Roni Rengel dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za timski znanstveni i umjetnički rad projekta „Bubnjevi kulture“

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, Damir Boras, uručio je Rektorovu nagradu Virovitičaninu Roniju Rengelu za timski znanstveni i umjetnički rad u akademskoj godini 2016./2017. iz područja „humanističkih znanosti“. Roni Rengel, student Filozofskog fakulteta u Zagrebu, nagradu je zaslužio radom na skupnom projektu „Bubnjevi kulture: Filozofsko umjetnički projekt“. Projekt se provodio dvije godine, uz performanse, igrokaze, tribine i sl.

Umjetničko-filozofski projekt „Bubnjevi kulture“ začet je u suradnji grupe studenata preddiplomskih i diplomskih studija s Filozofskog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu kao odgovor na općedruštvenu potrebu za transdisciplinarnim pristupom nošenja s temeljnim društvenim problemima koji u kontekstu izazov a 21. stoljeća s jedne strane zadobivaju nove dimenzije, a s druge strane potvrđuju već postojeće, još uvijek nerazriješene probleme društvenog organizma. (www.vpz.hr, www.unizg.hr, Fotografija: Facebook)