“18. Dani polja duhana” u petak 22. rujna

Hrvatski duhani d.d. u petak 22. rujna organiziraju 18. Dane polja duhana na kojima će se prezentirati rezultati pokusnih istraživanja, te provođenja tehnoloških mjera uzgoju duhana, koji su usklađeni sa zahtjevima kupaca i standardima BAT grupe. Ove godine Hrvatski duhani obilježavaju i 60 godina uspješnog rada u organizaciji proizvodnje duhana s proizvođačima na području RH. Okupljanje je planirano u prostorima tvrtke Hrvatski duhani do 9 sati, a obilazak polja duhana od 10 do 14 sati. (www.icv.hr)