2. sjednica općinskog Vijeća Čačinci

blank

Vijećnici općine Čačinci održali su svoju 2. Sjednicu novog saziva pod predsjedanjem Tomislav Tomića. Nakon Aktualnog sata u kojem su se pitanja ticala uglavnom tekuće problematike općine, svečanu vijećničku prisegu položili su vijećnici SDP-a Danijela Adžić i Ivan Jerbić. Provedena je zatim točka, Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2017. godinu. Pročelnica JUO-a Čačinci Maja Vreš izvijestila je kako je u razdoblju do 31. lipnja ostvaren prihod od 2.935.974,22 kn, rashod je iznosio 2.147.569,43 kuna što govori da je višak prihoda nas rashodima u ovom periodu 749.452,78 lipa.

Nakon kraće rasprave polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna je većinom glasova usvojen. U slijedećoj točci raspravljalo se o izmjenama i dopunama Proračuna općine Čačinci za 2017. godinu koje se odnose na izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2017. Godinu, održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava, izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017.godinu, izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2017. Godinu te izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. Godinu i programa javih potreba u kulturi za 2017. godinu.

1610vijececacinci1Izmjene i dopune izglasane su također većinom glasova, a potom je donošena Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području općine Čačinci, te Odluka o visini grobnih naknada. Grobna naknada na području općine Čačinci ovom Odlukom iznosit će 60 kuna godišnje za jedno grobno mjesto, odnosno 120 kuna za više grobova u cjelini, odnosno za grobnicu. Vijećnici su potom raspravljali na temu Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Čačinci koja je nedavno krenula i ocjenjena je više nego korisnom posebno u vidu prijevoza putnika sa željezničkog kolodvora do Orahovice. Vijećnici su Odluku jednoglasno usvojili, a maksimalnu visinu cijene usluge odredit prema zakonu načelnik općine. Na kraju sjednice Programa rada Savjeta mladih općine Čačinci za 2018. godinu iznijela je predsjednica istog Manuela Mališ, a isti je potom i jednoglasno usvojen. (www.icv.hr, vg)