Sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije 17. listopada

2. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije održat će se 17. listopada s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Virovitici. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

AKTUALNI SAT

I. Ovjera zapisnika sa 1. sjednice Županijske skupštine,
2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o ostvarivanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017.godine
3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije (Rebalans) za 2017.godinu,
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća PIrvatske poljoprivredne agencije Županijski ured Virovitica za 2016.godinu,
5. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2018.godinu,
6. Razmatranje prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje 2017.-2021. god.,
7. Razmatranje prijedloga Rješenja o raziješenju i imenovanju Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije,
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije,
9. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju Koordinacije za ljudska prava Virovitičko-podravske županije,
10. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Virovitičko-podravske županije,
II, Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije,
12. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije,
13. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedloga izmjena i dopuna Statuta:
a) Osnovne škole Gradina,
b) Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Čačinci,
c) Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci,
d) Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina,
e) Osnovne škole Mikleuš,
f) Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica,
g) Osnovne škole Voćin,
h) Srednje škole Marka Marulića Slatina,
12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave Virovitičko-podravske,
13. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi inkubatora transportnog s respiratorom,
14. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma o troškovima specijalizacije dr. Duška Šoštarića,
15. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Davorin Trstenjak Čađavica o prijenosu nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji i o prihvatu stjecanja nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije

(www.vpz.hr)