Nogometna akademija No Limit provodi projekt Športske igraonice

Nogometna akademija No Limit provodi projekt Univerzalne športske škole – Športska igraonica 2017. ukupne vrijednosti 56.705 kuna. Državni ured za šport sufinancira navedeni projekt u iznosu od 44.865 kuna, što čini 80% ukupne vrijednosti projekta, u sklopu natječaja Poticanje športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini.

Osnovni cilj univerzalne športske škole – športske igraonice jest poticati višestrani psihosomatski razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. U program redovitog tjelesnog vježbanja uključena su predškolska djeca, učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola te djeca s teškoćama u razvoju. Za djecu koja se uključuju u program rada Nogometne akademije sudjelovanje je bez naknade. Broj djece koji se uključio u program Nogometne akademije je 54.

Kroz provedbu programa djecu se uči osnovnim oblicima kretanja koji omogućavaju djelotvorno svladavanje prostora, prepreka, otpora i djelotvornu manipulaciju objektima. Od tehnika športskih disciplina djeci se omogućuju vježbe iz bazičnih športskih disciplina atletike, gimnastike i nogometa.

Predsjednik Nogometne akademije No Limit, Tomislav Filipović ne skriva svoje oduševljenje velikim odazivom djece te naglašava kako je ovaj program samo dio njihovog dugogodišnjeg kvalitetnog i sustavnog rada s djecom, te kako se isti ne bi mogao provesti bez sufinanciranja Državnog ureda za šport. (www.icv.hr)