Odbor za ratne veterane Hrvatskog Sabora razmotrio konačni prijedlog zakona o Hrvatskim braniteljima

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na čelu s predsjednikom odbora, saborskim zastupnikom i predsjednikom HVIDRA-e RH Josipom Đakićem na svojoj 8. sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. studenoga 2017. godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Za provedbu ovog Zakona, prema riječima predstavnika predlagatelja, u 2018. godini Državnim je proračunom Republike Hrvatske osigurano 219 milijuna kuna na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja te 64 milijuna kuna na poziciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava odnosno Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U odnosu na tekst Prijedloga zakona u Konačnom prijedlogu zakonu provedene su nomotehničke izmjene te sljedeće važnije izmjene u tekstu Zakona.

Članak 1. usklađen je sa Deklaracijom o Domovinskom ratu, detaljnije su precizirane odredbe o stambenom zbrinjavanju i pravu na prvenstvo pri zapošljavanju, uvodi se postupak stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja kod postupka utvrđivanja statusa HRVI-a iz Domovinskog rata s osnova bolesti, brisan je članak kojim se propisuje obveza Vlade Republike Hrvatske o donošenju odluke o otpisu svih dospjelih i nedospjelih potraživanja koje imaju korisnici kredita iz Kreditnog programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, a izostavljeno je navođenje iznosa sredstava koje su jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne izdvajati za programe i projekte Udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na njihovom području, ali je ostala obveza izdvajanja tih sredstava ovisno o financijskim mogućnostima pojedinih jedinica. U raspravi članovi Odbora pohvalili su izmjene koje su unesene u tekst Konačnog prijedloga zakona te su naglasili potrebu utvrđivanja točnog datuma ustroja Narodne zaštite radi izbjegavanja mogućnosti da neki pripadnici budu oštećeni i u nemogućnosti ostvarivanja prava iz Zakona. Pripadnicima HVO-a ratnim vojnim invalidima od I do IV skupine treba priznati pravo na invalidsku mirovinu, a radi se o 50-tak pripadnika HVO-a koji su oboljeli ili ozljeđeni. U odredbama Zakona kojima se propisuju prava u svezi rada treba iznači način da se onemogući pravnim osobama u vlasništvu jedinica lokalne ili područne samouprave izigravanje prava na prednost pri zapošljavanju nezaposlenih hrvatskih branitelja. Također je zatraženo razjašnjenje oko prava na te visine najniže mirovine i o osobama koje nemogu ostvariti prava iz ovoga Zakona.