Pošumljavanje u voćinskoj Šumariji

Jedna od aktivnosti Šumarije Voćin je i pomlađivanje šuma na brežuljcima ovog područja. Prema riječima Antuna Rapa, upravitelja Šumarije Voćin, najveće aktivnosti su na pošumljavanju područja Hajderovac-Veliko Brdo, gdje će biti posađeno 10.000 sadnica hrasta kitnjaka na površini od 24 hektara. Već ranije posađeno je 13.100 komada na brežuljku Raškovac i 18.900 komada sadnica hrasta u šumi Šermećanci. Sve sadnice hrasta kitnjaka preuzete su iz Šumarije Kutjevo. Osim hrasta, sa sadnicama johe, 8.370 komada, koje je isporučio dobavljač iz Đurđevca, obogaćuje se područje Stojčevca. (www.icv.hr, žf)