Županija Somogy i grad Barcs potvrdili sudjelovanje na Viroexpu 2018.

Na poslovnom susretu u Barču, Tibor Kocsis, voditelj Poduzetničkog centra županije Šomođi, Ureda u Barču, potvrdio je predstavnicima HGK – Županijske komore Virovitica, kao jednom od organizatora 23. „Viroexpa“, već tradicionalni nastup i predstavljanje gospodarstva županije Šomođi i grada Barča, na bazi reciprociteta, na 23. Viroexpo-u u Virovitici, 23. do 25. Veljače 2018.god..

Mađarska sudjeluje na Viroexpo-u od 2001.god..

Hrvatska gospodarska komora– Županijska komora Virovitica ima potpisan Sporazum o suradnji i izuzetno dinamičnu suradnju s Trgovačko-industrijskom komorom županije Šomođi iz Kapošvara i Poduzetničkim centrom županije Šomođi temeljem kojih se potiče promocija gospodarstva, a u cilju jačanja međusobne gospodarske suradnje Hrvatske i Mađarske.

Na bazi reciprociteta gospodarstvo Virovitičko-podravske županije predstavlja se u kontinuitetu na sajmovima u Barču, Kapošvaru ili Pečuhu, a mađarsko gospodarstvo, odnosno županija Šomođi i grad Barč, redovito se predstavljaju na sajmu Viroexpo u Virovitici.